Bel ons

+32 9 336 39 42

We vertellen u graag meer

Een van de trends die we zien in applicaties voor de maakindustrie, waaronder chemische bedrijven, is een versnelde ingebruikname van nieuwe IT-applicaties.

Was het voorheen gebruikelijk om zeker in industriële omgevingen te wachten tot een nieuwe applicatie een behoorlijke mate van volwassenheid had bereikt, steeds meer zien we dat nieuwe technologie sneller wordt geïntroduceerd. Het is simpelweg noodzakelijk om de wedloop met de concurrentie te kunnen volhouden.

Optimaal plannen van grondstoffen en productie

Een van de trends waar we al langer mee te maken hebben, is de daling in olie- en gasprijzen. Dat klinkt natuurlijk als een positieve ontwikkeling – aardgas en ruwe olie vormen vaak de helft of meer van alle kosten - maar er zijn ook uitdagingen.

De prijsontwikkelingen zijn bijvoorbeeld niet homogeen over de wereld verdeeld. Zo is in de Verenigde Staten door de jaren heen stevig geïnvesteerd in zaken als schalieolie en -gas. Met als gevolg dat chemische bedrijven daar relatief goedkoop toegang hebben tot commodities. Een ontwikkeling die onder president Trump eerder versneld dan vertraagd zal worden. Het betekent dat Europese chemiebedrijven nog scherper hun inkoopprijzen en – alternatieven moeten gaan monitoren en bij de productieplanning daar optimaal rekening mee moeten houden. Niet alleen voor de vraag wanneer en hoe vaak men bepaalde productiebatches plant, maar bijvoorbeeld ook op welke locatie. Het maakt uw grondstoffen en energieplanning nog veel dynamischer dan hij als is en zal van uw ERP-systeem eisen dat relevante informatie voor deze planningsvraagstukken direct beschikbaar is en kan worden verwerkt in de planning. De genoemde dynamiek raakt ook de besturing van uw productieprocessen en faciliteiten. Het gaat er dus niet alleen om grondstoffen optimaal in te kopen. Ook de planning en inzet van uw bedrijfsmiddelen is een sleutelfactor voor uw operationele succes. Wanneer is onderhoud nodig, hoe kunnen productiemiddelen optimaal worden ingezet, tegen de laagst mogelijke kosten en voor welke producten? Heeft u inzicht in de productiekosten van uw productenportfolio en welke factoren daar invloed op hebben? Uw ERP moet dus niet alleen de enorme gegevensstroom rondom uw goederen en grondstoffen kunnen managen, maar ook een planningsmodel voor uw productieomgeving omvatten. Een model waarin u duidelijk kunt analyseren welke keuzes tot een optimale productiviteit en efficiëntie leiden. Traceerbaarheid van uw activiteiten Chemische producten worden geproduceerd in batches en maken gebruik van grondstoffen en halffabrikaten die op hun beurt ook weer afkomstig zijn uit verschillende bronnen en in verschillende batches zijn geproduceerd. Hoewel de samenstelling in principe identiek is, zijn er dus wel degelijk verschillen. Verschillen die traceerbaar moeten zijn. Bij vragen van klanten, bij problemen met goederen en bij het onderzoeken in hoeverre de productie compliant is aan de bestaande wet- en regelgeving moet van ieder product de samenstelling en de productiestappen zijn terug te vinden. Van iedere batch moet terug te halen zijn welke partijen grondstoffen en producten erin verwerkt zijn. Zowel op het niveau van grondstoffen, halffabrikaten als eindproducten moet u ook van ieder lot snel en accuraat weten waar het opgeslagen is of waar het naartoe is gegaan. Of de vraag nu vanuit afnemers in de waardeketen komt, vanuit regelgevers of onderdeel uitmaakt van een kwaliteitsaudit, uw ERP moet u kunnen voorzien van uitgebreide track-en-trace informatie. De root cause van een probleem kan daarmee goed worden achterhaald, auditinformatie kan snel worden opgeleverd en probleempartijen kunnen effectief worden geïsoleerd. Beheer en innovatie van formules Uw formules vormen het hart van uw bedrijfsvoering en uw innovatieve vermogen. Net als in andere markten gaat ook in de chemische industrie innovatie steeds sneller en zullen steeds frequenter productupdates en nieuwe producten worden geïntroduceerd. Echter, er zijn meer redenen om formules voor producten aan te passen. De variatie in kwaliteit en exacte samenstelling van de gebruikte halffabrikaten en grondstoffen vraagt regelmatig om aanpassing van uw productformules. Ook kan een aangepaste formule ervoor zorgen dat u efficiënter gebruik kunt maken van uw productiefaciliteiten of een product goedkoper kunt produceren. Of is een alternatieve formule nodig om te voldoen aan nieuwe – of lokale – wet- en regelgeving. Het maakt uw formulemanagement tot een centrale succesfactor in uw bedrijfsvoering. Alleen als u een volledige, foutloze oplossing hebt voor formulebeheer die bovendien met de juiste checks en balances is te beheren en te raadplegen, heeft u een basis voor verdere innovatie in uw formuleportfolio. Uw ERP moet klaar zijn voor dit excellente formule management, die uw formules niet alleen helpt beheren, maar ook optimaliseren.